خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : دانلود رایگان جزوات بهداشت محیط

بایگانی/آرشیو برچسب ها : دانلود رایگان جزوات بهداشت محیط

دی, ۱۳۹۸

 • ۲۶ دی

  تصفیه فاضلاب صنعتی

  تصفیه فاضلاب صنعتی

  با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت محیط  کلیه جزوات مربوط به درس تصفیه فاضلاب صنعتی به صورت پکیج جمع آوری شده، تا در اختیار دانشجویان و اساتید محترم در امر آموزش قرار گیرد.

 • ۲۵ دی

  شیمی محیط

  شیمی محیط

  با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت محیط کلیه جزوات مربوط به درس‌ شیمی محیط به صورت پکیج جمع آوری شده، تا در اختیار دانشجویان و اساتید محترم در امر آموزش قرار گیرد.

بهمن, ۱۳۹۷

 • ۷ بهمن

  مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری

  مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری

  با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت محیط کلیه جزوات مربوط به درس‌ مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری به صورت پکیج جمع آوری شده، تا در اختیار دانشجویان و اساتید محترم در امر آموزش قرار گیرد.

 • ۱ بهمن

  کلیات بهداشت محیط

  کلیات بهداشت محیط

  با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت محیط کلیه جزوات مربوط به درس‌ کلیات بهداشت محیط به صورت پکیج جمع آوری شده، تا در اختیار دانشجویان و اساتید محترم در امر آموزش قرار گیرد.

بهمن, ۱۳۹۶

 • ۹ بهمن

  کاربرد موتور تلمبه در تاسیسات آب و فاضلاب

  کاربرد موتور تلمبه در تاسیسات آب و فاضلاب

  با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت محیط کلیه جزوات مربوط به درس‌ کاربرد موتور تلمبه در تاسیسات آب و فاضلاب به صورت پکیج جمع آوری شده، تا در اختیار دانشجویان و اساتید محترم در امر آموزش قرار گیرد.

 • ۸ بهمن

  ایمنی کاربردی مواد شیمیایی و سموم

  ایمنی کاربردی مواد شیمیایی و سموم

  با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت محیط کلیه جزوات مربوط به درس‌ ایمنی کاربردی مواد شیمیایی و سموم به صورت پکیج جمع آوری شده، تا در اختیار دانشجویان و اساتید محترم در امر آموزش قرار گیرد.

 • ۸ بهمن

  بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب

  بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب

  با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت محیط کلیه جزوات مربوط به درس‌ بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب به صورت پکیج جمع آوری شده، تا در اختیار دانشجویان و اساتید محترم در امر آموزش قرار گیرد.

 • ۸ بهمن

  سیستم های جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی

  سیستم های جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی

  با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت محیط کلیه جزوات مربوط به درس‌ سیستم های جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی به صورت پکیج جمع آوری شده، تا در اختیار دانشجویان و اساتید محترم در امر آموزش قرار گیرد.

 • ۸ بهمن

  هیدرولیک

  هیدرولیک

  با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت محیط کلیه جزوات مربوط به درس‌ هیدرولیک به صورت پکیج جمع آوری شده، تا در اختیار دانشجویان و اساتید محترم در امر آموزش قرار گیرد.

 • ۸ بهمن

  سیستم های انتقال و توزیع آب

  سیستم های انتقال و توزیع آب

  با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت محیط کلیه جزوات مربوط به درس‌ سیستم های انتقال و توزیع آب به صورت پکیج جمع آوری شده، تا در اختیار دانشجویان و اساتید محترم در امر آموزش قرار گیرد.