خانه / فیلم و صوت / آب و فاضلاب (پەڕە 7)

آب و فاضلاب

فیلم های گروه مهندسی بهداشت محیط، فیلم های تصفیه خانه آب، فیلم های تصفیه خانه فاضلاب، آزمایشگاه آب و فاضلاب مهندسی بهداشت محیط، فیلم های تصفیه خانه آب و فاضلاب، بهداشت محیط، فیلم های بهداشت محیط

آشنایی با انواع تک یاخته های موجود در فاضلاب

آشنایی با انواع تک یاخته های موجود در فاضلاب

گروه مهندسی بهداشت محیط: دید کلی تک‌‌یاختگان گروهی از موجودات زنده یوکاریوت هستند که پیکرشان تنها از یک یاخته تشکیل شده است و فعالیت های زیستی مختلف این موجودات توسط بخش های اختصاص یافته‌ای از پروتوپلاسم به نام اندام های یاخته‌ای انجام می‌شود این بخش ها مشابه اندام های موجودات …

بیشتر بخوانید »