خانه / فیلم و صوت / آب و فاضلاب (پەڕە 5)

آب و فاضلاب

فیلم های گروه مهندسی بهداشت محیط، فیلم های تصفیه خانه آب، فیلم های تصفیه خانه فاضلاب، آزمایشگاه آب و فاضلاب مهندسی بهداشت محیط، فیلم های تصفیه خانه آب و فاضلاب، بهداشت محیط، فیلم های بهداشت محیط

هضم هوازی چگونه انجام می شود؟

هضم هوازی چگونه انجام می شود؟

گروه مهندسی بهداشت محیط: این روش از گسترده‌ترین روش‌های مورد استفاده در فرایند تثبیت لجن تصفیه‌خانه های فاضلاب است که قادر به تصفیه حداکثر ۲۰۰۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز می‌باشد. هضم هوازی فرایند اکسیداسیون و تجزیه بخش آلی لجن از طریق میکروارگانیسم‌های هوازی می‌باشد، که در مخازن مخصوص باز یا بسته انجام …

بیشتر بخوانید »

تصفیه ثانویه (تصفیه بیولوژیکی)

تصفیه ثانویه (تصفیه بیولوژیکی)

گروه مهندسی بهداشت محیط: تصفیه بیولوژیکی یا ثانویه، موثرترین روش برای کاهش مواد آلی موجود در آب ها و پساب ها است. این نوع تصفیه بر اساس نوع میکروارگانیزم های فعال در آن به دو دسته زیر تقسیم بندی می شوند: ۱) تصفیه بیولوژیکی هوازی ۲) تصفیه بیولوژیکی غیر هوازی

بیشتر بخوانید »

مبانی حذف نیتروژن در تصفیه فاضلاب

مبانی حذف نیتروژن در تصفیه فاضلاب

گروه مهندسی بهداشت محیط: حضور نیتروژن در منابع فاضلاب شهری و یا صنعتی عموماً در شکل نیتروژن آمونیاکی و یا نیتروژن آلی می باشد. رنج وسیعی از باکتری‌های هتروتروف در حین تجزیه مواد آلی، نیتروژن موجود در این مواد را به آمونیوم تبدیل می نمایند. سپس باکتری های آتوتروف تحت فرایندهای …

بیشتر بخوانید »

عملکرد تصفیه ثانویه در تصفیه فاضلاب

عملکرد تصفیه ثانویه در تصفیه فاضلاب

گروه مهندسی بهداشت محیط: عبارت تصفیه ثانویه به تمامی فرایندهای تصفیه بیولوژیکی انجام شده در تصفیه خانه اعم از هوازی و غیرهوازی اطلاق می شود. روش‌های رایج در تصفیه ثانویه فاضلاب عبارتند از: ۱- روش لجن فعال ۲- هوادهی ممتد ۳- لاگونهای هوادهی ۴- استخرهای متعادلسازی ۵- تصفیه بی هوازی

بیشتر بخوانید »

رفع معایب هاضم هوازی

رفع معایب هاضم هوازی

گروه مهندسی بهداشت محیط: در واقع فرایند هضم هوازی لجن را می‌توان ادامه‌ی فرایند لجن فعال در نظر گرفت. وقتی‌ که سو بستره محلول به‌طور کامل توسط جمعیت میکروبی اکسید می‌شود میکروارگانیسم‌ها برای کسب انرژی مورد نیاز بقای خود شروع به مصرف پروتوپلاسم خود می‌کنند.

بیشتر بخوانید »

نقش میکروارگانیسم ها در تصفیه فاضلاب

نقش میکروارگانیسم ها در تصفیه فاضلاب

گروه مهندسی بهداشت محیط: تصفیه فاضلاب صنعتی و یا بهداشتی به روش بیولوژیک فرآیندی طبیعی است که با استفاده از میکروارگانیسم‌ها، به مصرف مواد آلی موجود در فاضلاب می‌پردازد. راندمان بالای حذف آلودگی‌های مختلف از فاضلاب و صرفه اقتصادی آن موجب شده که امروزه در سراسر دنیا کاربردهای گسترده‌ای داشته باشد. …

بیشتر بخوانید »

سوالات متداول در مورد اپراتور تصفیه خانه آب

سوالات متداول در مورد اپراتور تصفیه خانه آب

گروه مهندسی بهداشت محیط: اپراتور تصفیه خانه آب برای بهره برداری از تصفیه خانه باید تمام واحد های تصفیه از جمله واحد های فیزیکی، شیمیایی، گندزدایی، ذخیره سازی و هر یک از فرآیند ها را بشناسد تا بتواند به درستی بهره برداری را انجام دهد.

بیشتر بخوانید »

محاسبه نسبت غذا به میکروارگانیسم (Food to Microorganism Ratio)

محاسبه نسبت غذا به میکروارگانیسم (Food to Microorganism Ratio)

گروه مهندسی بهداشت محیط: نسبت غذا به میکروارگانیسم Food to Microorganism Ratio، نشاندهنده مقدار غذای وارد شده به فرآیند لجن فعال و مقدار میکروارگانیزم های (باکتری های) موجود در تانک هوادهی می باشد. هرفرآیند لجن فعال دارای دامنه مقادیری از نسبت غذا به میکروارگانیسم F/M است که در آن بهترین کارایی را …

بیشتر بخوانید »

شاخص حجم لجن (sludge volume index)

شاخص حجم لجن (sludge volume index)

گروه مهندسی بهداشت محیط: شاخص حجمی لجن یا Sludge Volume Index در یک فرآیند لجن فعال برای اندازه گیری خصوصیات ته نشینی (میلی لیتر بر گرم) مایع مخلوط یا لجن فعال مورد استفاده قرار می گیرد. شاخص حجمی لجن یا SVI از تقسیم حجم جامدات معلق مایع مخلوط بر چگالی جامدات …

بیشتر بخوانید »

مبانی لجن فعال

مبانی لجن فعال

گروه مهندسی بهداشت محیط: فرآیند لجن فعال (Activated Sludge) یک فرآیند بیولوژیکی هوازی تصفیه فاضلاب است. این فرآیند از حدود ۱۰۰ سال پیش بطور موثر و گسترده‌ای برای تصفیه انواع فاضلاب‌های شهری و صنعتی بکار گرفته شده است. با اثبات کارایی بسیار خوب این فرایند مطالعات و بررسی‌ها برای بهبود هر …

بیشتر بخوانید »