خانه / فیلم و صوت / آب و فاضلاب (پەڕە 4)

آب و فاضلاب

فیلم های گروه مهندسی بهداشت محیط، فیلم های تصفیه خانه آب، فیلم های تصفیه خانه فاضلاب، آزمایشگاه آب و فاضلاب مهندسی بهداشت محیط، فیلم های تصفیه خانه آب و فاضلاب، بهداشت محیط، فیلم های بهداشت محیط

طراحی تصفیه خانه آب

طراحی تصفیه خانه آب

گروه مهندسی بهداشت محیط: عملکرد تصفیه از ابتدای ورود به تصفیه خانه که از نوع پلساتور است تا انتهای خروجی یک ساعت بطول می انجامد و شامل مراحل زیر است: ۱- کلر زنی مقدماتی در بندهای انحرافی سدها ۲- کلرزنی ابتدائی در ورودی تصفیه خانه ۳- افزودن مواد شیمیائی و اختلاط …

بیشتر بخوانید »

بررسی تصفیه خانه های آب با وسعت کم

بررسی تصفیه خانه های آب با وسعت کم

گروه مهندسی بهداشت محیط: همواره بایستی تلاش در این راستا باشد که تا حد امکان از خالص ترین منابع آب برای شرب استفاده شود، حتی اگر این امر به قیمت انتقال آب از مسیرهای طولانی و رساندن آن به مصرف کننده یا تصفیه اندک و یا بدون تصفیه تمام شود. …

بیشتر بخوانید »

مراحل‌ تصفیه‌ فاضلاب‌ (تصفیه اولیه)

مراحل‌ تصفيه‌ فاضلاب‌ (تصفیه اولیه)

گروه مهندسی بهداشت محیط: تصفیه اولیه فاضلاب شامل حذف مواد جامد معلق از فاضلاب و یا آماده سازی فاضلاب جهت ورود به قسمت تصفیه ثانویه می باشد. بخش ها مختلف تصفیه اولیه عبارتند از: ۱- آشغالگیری ۲- ته نشینی ۳- شناورسازی ۴- خنثی سازی و متعادل‌سازی

بیشتر بخوانید »

آشنایی با فرایند انعقاد و لخته سازی

آشنایی با فرایند انعقاد و لخته سازی

گروه مهندسی بهداشت محیط: فرایند انعقاد شیمیایی در تصفیه آب می تواند توام با ته نشینی و یا بدون ته نشینی باشد. بحث انعقاد شامل جزئیات استفاده از مواد منعقدکننده و پلیمر الکترولیت‌ها می باشد. مراحل انعقاد فلوکولاسیون و زلال‌ســازی در تصفیه آبهای سطحی معمــول است. فرایند انعقاد و لخته سازی …

بیشتر بخوانید »

آشنایی با مراحل تصفیه آب (فرایند انعقاد و لخته سازی)

آشنایی با مراحل تصفیه آب (فرایند انعقاد و لخته سازی)

گروه مهندسی بهداشت محیط: فرایند انعقاد شیمیایی در تصفیه آب می تواند توام با ته نشینی و یا بدون ته نشینی باشد. بحث انعقاد شامل جزئیات استفاده از مواد منعقدکننده و پلیمر الکترولیت‌ها می باشد. مراحل انعقاد فلوکولاسیون و زلال‌ســازی در تصفیه آبهای سطحی معمــول است. فرایند انعقاد و لخته سازی …

بیشتر بخوانید »

فرآیند تصفیه آب

فرآیند تصفیه آب

گروه مهندسی بهداشت محیط: تصفیه آب شهری، در مجموع، به فرآیندهایی در مقیاس صنعتی گفته می‌شود که منجر به تولید آب قابل قبولی جهت مصرف می‌گردد. این مصارف می‌توانند شامل آشامیدن، مصارف صنعتی و یا صنایع داروسازی باشند. تصفیه آب شهری، مشابه با استریل کردن آب در مقیاس کوچک نیست که …

بیشتر بخوانید »

اسمز معکوس چگونه کار می کند؟

اسمز معکوس چگونه کار می کند؟

گروه مهندسی بهداشت محیط: اسمز معکوس (RO) یک روش فیلتراسیون با تکنولوژی غشایی است که موجب حذف بسیاری از انواع مولکول‌های بزرگ و یون‌ها از محلول، با استفاده از فشار به محلول پشت غشاء می شود. در نتیجه املاح در سمت تحت فشار غشاء باقی می مانند و حلال خالص اجازه …

بیشتر بخوانید »

تصفیه خانه فاضلاب چگونه کار می کند؟

تصفیه خانه فاضلاب چگونه کار می کند؟

گروه مهندسی بهداشت محیط: فهمیدن روند تصفیه فاضلاب را نمی‌توان با مطالعه تنها یک کتاب به انجام رسانید و این موضوع را باید با خواندن مداوم کتب و مقالات معتبر که در زمینه تصفیه فاضلاب نگاشته شده صورت پذیرد! با این حال شاید بتوان با صرف چند دقیقه وقت، به اجمال …

بیشتر بخوانید »