خانه / فیلم و صوت / آب و فاضلاب (پەڕە 3)

آب و فاضلاب

فیلم های گروه مهندسی بهداشت محیط، فیلم های تصفیه خانه آب، فیلم های تصفیه خانه فاضلاب، آزمایشگاه آب و فاضلاب مهندسی بهداشت محیط، فیلم های تصفیه خانه آب و فاضلاب، بهداشت محیط، فیلم های بهداشت محیط

چگونه یک تصفیه خانه فاضلاب کار می کند؟

چگونه یک تصفیه خانه فاضلاب کار می کند؟

گروه مهندسی بهداشت محیط: تصفیه فاضلاب فرآیند زدودن آلاینده‌ها از پساب، به‌ویژه فاضلاب خانگی است که شامل فرآیندهای شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی برای زدودن این آلاینده‌ها و تأمین فاضلاب تصفیه شده که برای محیط زیست بی‌خطر است، می‌باشد. معمولاً یکی از محصولات تصفیه فاضلاب، زباله نیمه‌جامد است که لجن فاضلاب نامیده …

بیشتر بخوانید »

سیستم تصفیه فاضلاب شهری

سیستم تصفیه فاضلاب شهری

گروه مهندسی بهداشت محیط: تصفیه فاضلاب فرآیند زدودن آلاینده‌ها از پساب، به‌ ویژه فاضلاب خانگی است که شامل فرآیندهای شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی برای زدودن این آلاینده‌ها و تأمین فاضلاب تصفیه شده که برای محیط زیست بی‌خطر است، می‌باشد. معمولاً یکی از محصولات تصفیه فاضلاب، زباله نیمه‌جامد است که لجن فاضلاب …

بیشتر بخوانید »

طراحی سیستم های هیدرولیک

طراحی سیستم های هیدرولیک

گروه مهندسی بهداشت محیط: در این دوره، از آموزش با اصول اساسی و جنبه های طراحی (هیدرولیک تصفیه خانه ها) و زیر ساخت های مهندسی آب و فاضلاب آشنا می شوید. مطالب شامل: تامین آب آشامیدنی و تصفیه آن، شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه آن است. مدرس این دوره …

بیشتر بخوانید »

مبانی طراحی تصفیه خانه فاضلاب

طراحی تصفیه خانه فاضلاب

گروه مهندسی بهداشت محیط تصفیه خانه فاضلاب به مکانی اطلاق می شود که عملیات و فرآیند های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تصفیه ی فاضلاب در آن انجام می گیرد. عملیات تصفیه ی فاضلاب به سه مرحله ی تصفیه ی اولیه، ثانویه و تصفیه ی پیشرفته تقسیم می شود. البته با توجه …

بیشتر بخوانید »