خانه / فیلم و صوت (صفحه 3)

فیلم و صوت

فیلم های گروه مهندسی بهداشت محیط، فیلم های تصفیه خانه آب، فیلم های تصفیه خانه فاضلاب، آزمایشگاه میکروبیولوژی مهندسی بهداشت محیط، فیلم های مدیریت پسماند، بهداشت محیط، فیلم های بهداشت محیط

چگونه یک تصفیه خانه فاضلاب کار می کند؟

چگونه یک تصفیه خانه فاضلاب کار می کند؟

گروه مهندسی بهداشت محیط: تصفیه فاضلاب فرآیند زدودن آلاینده‌ها از پساب، به‌ویژه فاضلاب خانگی است که شامل فرآیندهای شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی برای زدودن این آلاینده‌ها و تأمین فاضلاب تصفیه شده که برای محیط زیست بی‌خطر است، می‌باشد. معمولاً یکی از محصولات تصفیه فاضلاب، زباله نیمه‌جامد است که لجن فاضلاب نامیده …

ادامه نوشته »

سیستم تصفیه فاضلاب شهری

سیستم تصفیه فاضلاب شهری

گروه مهندسی بهداشت محیط: تصفیه فاضلاب فرآیند زدودن آلاینده‌ها از پساب، به‌ ویژه فاضلاب خانگی است که شامل فرآیندهای شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی برای زدودن این آلاینده‌ها و تأمین فاضلاب تصفیه شده که برای محیط زیست بی‌خطر است، می‌باشد. معمولاً یکی از محصولات تصفیه فاضلاب، زباله نیمه‌جامد است که لجن فاضلاب …

ادامه نوشته »

طراحی سیستم های هیدرولیک

طراحی سیستم های هیدرولیک

گروه مهندسی بهداشت محیط: در این دوره، از آموزش با اصول اساسی و جنبه های طراحی (هیدرولیک تصفیه خانه ها) و زیر ساخت های مهندسی آب و فاضلاب آشنا می شوید. مطالب شامل: تامین آب آشامیدنی و تصفیه آن، شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه آن است. مدرس این دوره …

ادامه نوشته »

مبانی طراحی تصفیه خانه فاضلاب

طراحی تصفیه خانه فاضلاب

گروه مهندسی بهداشت محیط تصفیه خانه فاضلاب به مکانی اطلاق می شود که عملیات و فرآیند های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تصفیه ی فاضلاب در آن انجام می گیرد. عملیات تصفیه ی فاضلاب به سه مرحله ی تصفیه ی اولیه، ثانویه و تصفیه ی پیشرفته تقسیم می شود. البته با توجه …

ادامه نوشته »