خانه / جزوات آموزشی (صفحه 3)

جزوات آموزشی

سرفصل دروس کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، سرفصل دروس کارشناسی پیوسته بهداشت محیط، سرفصل دروس کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط، کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی بهداشت محیط، ترم بندی بهداشت محیط، بهداشت محيط، جزوه آموزشي بهداشت محيط، جزوات بهداشت محیط٬ جزوه بهداشت محیط٬ دانلود رایگان جزوات بهداشت محیط

فیزیک عمومی

فیزیک عمومی

با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت محیط کلیه جزوات مربوط به درس‌ فیزیک عمومی به صورت پکیج جمع آوری شده، تا در اختیار دانشجویان و اساتید محترم در امر آموزش قرار گیرد. قایل ذکر است این جزوات به صورت رایگان در فضای مجازی بوده‌اند و این سایت هیچ گونه فعالیتی …

ادامه نوشته »

هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی

هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی

با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت محیط کلیه جزوات مربوط به درس‌ هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی به صورت پکیج جمع آوری شده، تا در اختیار دانشجویان و اساتید محترم در امر آموزش قرار گیرد. قایل ذکر است این جزوات به صورت رایگان در فضای مجازی بوده‌اند و این سایت …

ادامه نوشته »

مکانیک سیالات

مکانیک سیالات

با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت محیط کلیه جزوات مربوط به درس‌ مکانیک سیالات به صورت پکیج جمع آوری شده، تا در اختیار دانشجویان و اساتید محترم در امر آموزش قرار گیرد. قایل ذکر است این جزوات به صورت رایگان در فضای مجازی بوده‌اند و این سایت هیچ گونه فعالیتی …

ادامه نوشته »

اصول ترمودینامیک و انتقال حرارت

اصول ترمودینامیک و انتقال حرارت

با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت محیط کلیه جزوات مربوط به درس‌ اصول ترمودینامیک و انتقال حرارت به صورت پکیج جمع آوری شده، تا در اختیار دانشجویان و اساتید محترم در امر آموزش قرار گیرد. قایل ذکر است این جزوات به صورت رایگان در فضای مجازی بوده‌اند و این سایت …

ادامه نوشته »

استاتیک و مقاومت مصالح

استاتیک و مقاومت مصالح

با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت محیط کلیه جزوات مربوط به درس‌ استاتیک و مقاومت مصالح به صورت پکیج جمع آوری شده، تا در اختیار دانشجویان و اساتید محترم در امر آموزش قرار گیرد. قایل ذکر است این جزوات به صورت رایگان در فضای مجازی بوده‌اند و این سایت هیچ …

ادامه نوشته »

مکانیک خاک

مکانیک خاک

با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت محیط کلیه جزوات مربوط به درس‌ مکانیک خاک به صورت پکیج جمع آوری شده، تا در اختیار دانشجویان و اساتید محترم در امر آموزش قرار گیرد. قایل ذکر است این جزوات به صورت رایگان در فضای مجازی بوده‌اند و این سایت هیچ گونه فعالیتی …

ادامه نوشته »

ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست

ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست

با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت محیط کلیه جزوات مربوط به درس‌ ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست به صورت پکیج جمع آوری شده، تا در اختیار دانشجویان و اساتید محترم در امر آموزش قرار گیرد. قایل ذکر است این جزوات به صورت رایگان در فضای مجازی بوده‌اند و این …

ادامه نوشته »

مدیریت کیفیت هوا

مدیریت کیفیت هوا

با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت محیط کلیه جزوات مربوط به درس‌ مدیریت کیفیت هوا به صورت پکیج جمع آوری شده، تا در اختیار دانشجویان و اساتید محترم در امر آموزش قرار گیرد. قایل ذکر است این جزوات به صورت رایگان در فضای مجازی بوده‌اند و این سایت هیچ گونه …

ادامه نوشته »

جمع آوری و دفع مواد زائد جامد

جمع آوری و دفع مواد زائد جامد

با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت محیط کلیه جزوات مربوط به درس‌ جمع آوری و مواد زائد جامد به صورت پکیج جمع آوری شده، تا در اختیار دانشجویان و اساتید محترم در امر آموزش قرار گیرد. قایل ذکر است این جزوات به صورت رایگان در فضای مجازی بوده‌اند و این …

ادامه نوشته »

آب و فاضلاب

تصفیه آب و فاضلاب

با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت محیط کلیه جزوات مربوط به درس‌های آب و فاضلاب به صورت پکیج جمع آوری شده، تا در اختیار دانشجویان و اساتید محترم در امر آموزش قرار گیرد. قایل ذکر است این جزوات به صورت رایگان در فضای مجازی بوده‌اند و این سایت هیچ گونه …

ادامه نوشته »