خانه / جزوات آموزشی (صفحه 2)

جزوات آموزشی

سرفصل دروس کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، سرفصل دروس کارشناسی پیوسته بهداشت محیط، سرفصل دروس کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط، کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی بهداشت محیط، ترم بندی بهداشت محیط، بهداشت محيط، جزوه آموزشي بهداشت محيط، جزوات بهداشت محیط٬ جزوه بهداشت محیط٬ دانلود رایگان جزوات بهداشت محیط

اکولوژی محیط

اکولوژی محیط

با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت محیط کلیه جزوات مربوط به درس‌ اکولوژی محیط به صورت پکیج جمع آوری شده، تا در اختیار دانشجویان و اساتید محترم در امر آموزش قرار گیرد. قایل ذکر است این جزوات به صورت رایگان در فضای مجازی بوده‌اند و این سایت هیچ گونه فعالیتی در نشر و …

ادامه نوشته »

میکروبیولوژی محیطی

میکروبیولوژی محیطی

با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت محیط کلیه جزوات مربوط به درس‌ میکروبیولوژی محیطی به صورت پکیج جمع آوری شده، تا در اختیار دانشجویان و اساتید محترم در امر آموزش قرار گیرد. قایل ذکر است این جزوات به صورت رایگان در فضای مجازی بوده‌اند و این سایت هیچ گونه فعالیتی …

ادامه نوشته »

کاربرد بیوتکنولوژی در بهداشت محیط

کاربرد بیوتکنولوژی در بهداشت محیط

با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت محیط کلیه جزوات مربوط به درس کاربرد بیوتکنولوژی در بهداشت محیط به صورت پکیج جمع آوری شده، تا در اختیار دانشجویان و اساتید محترم در امر آموزش قرار گیرد. قایل ذکر است این جزوات به صورت رایگان در فضای مجازی بوده‌اند و این سایت هیچ گونه …

ادامه نوشته »

اصول اپیدمیولوژی

اصول اپیدمیولوژی

با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت محیط کلیه جزوات مربوط به درس‌ اصول اپیدمیولوژی به صورت پکیج جمع آوری شده، تا در اختیار دانشجویان و اساتید محترم در امر آموزش قرار گیرد. قایل ذکر است این جزوات به صورت رایگان در فضای مجازی بوده‌اند و این سایت هیچ گونه فعالیتی در نشر …

ادامه نوشته »

فرآیندها و عملیات در بهداشت محیط

فرآیندها و عملیات در بهداشت محیط

با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت محیط کلیه جزوات مربوط به درس‌ فرآیندها و عملیات در بهداشت محیط به صورت پکیج جمع آوری شده، تا در اختیار دانشجویان و اساتید محترم در امر آموزش قرار گیرد. قایل ذکر است این جزوات به صورت رایگان در فضای مجازی بوده‌اند و این سایت هیچ …

ادامه نوشته »

اقتصاد مهندسی

اقتصاد مهندسی

با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت محیط کلیه جزوات مربوط به درس‌ اقتصاد مهندسی به صورت پکیج جمع آوری شده، تا در اختیار دانشجویان و اساتید محترم در امر آموزش قرار گیرد. قایل ذکر است این جزوات به صورت رایگان در فضای مجازی بوده‌اند و این سایت هیچ گونه فعالیتی در نشر …

ادامه نوشته »

کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای

کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای

با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت محیط کلیه جزوات مربوط به درس‌ کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای به صورت پکیج جمع آوری شده، تا در اختیار دانشجویان و اساتید محترم در امر آموزش قرار گیرد. قایل ذکر است این جزوات به صورت رایگان در فضای مجازی بوده‌اند و این سایت هیچ …

ادامه نوشته »

شیمی محیط

شیمی محیط

با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت محیط کلیه جزوات مربوط به درس‌ شیمی محیط به صورت پکیج جمع آوری شده، تا در اختیار دانشجویان و اساتید محترم در امر آموزش قرار گیرد. قایل ذکر است این جزوات به صورت رایگان در فضای مجازی بوده‌اند و این سایت هیچ گونه فعالیتی در نشر …

ادامه نوشته »

آمار زیستی

آمار زیستی

با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت محیط کلیه جزوات مربوط به درس‌ آمار زیستی به صورت پکیج جمع آوری شده، تا در اختیار دانشجویان و اساتید محترم در امر آموزش قرار گیرد. قایل ذکر است این جزوات به صورت رایگان در فضای مجازی بوده‌اند و این سایت هیچ گونه فعالیتی …

ادامه نوشته »

شیمی عمومی

شیمی عمومی

با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت محیط کلیه جزوات مربوط به درس‌ شیمی عمومی به صورت پکیج جمع آوری شده، تا در اختیار دانشجویان و اساتید محترم در امر آموزش قرار گیرد. قایل ذکر است این جزوات به صورت رایگان در فضای مجازی بوده‌اند و این سایت هیچ گونه فعالیتی …

ادامه نوشته »