خانه / Book / Chemical Thermodynamics Chemical Thermodynamics of Solid Solutions of Interest in Radioactive Waste Management

Chemical Thermodynamics Chemical Thermodynamics of Solid Solutions of Interest in Radioactive Waste Management

Chemical Thermodynamics Chemical Thermodynamics of Solid Solutions of Interest in Radioactive Waste Management
Author:
Series: Chemical Thermodynamics, Book 10
Genre: Waste Management
Tag: Recommended Books
Publisher: oecd publishing
Publication Year: Illustrated edition edition (August 6, 2007)
Format: PDF
Length: 267 pages
ISBN: 9789264026551

This volume provides a state-of-the-art report on the modelling of aqueous-solid solution systems by the combined use of chemical thermodynamics and experimental and computational techniques. These systems are ubiquitous in nature and therefore intrinsic to the understanding and quantification of radionuclide containment and retardation processes present in geological repositories of radioactive waste. Representative cases for study have been chosen from the radioactive waste literature to illustrate the application of the various approaches. This report has been prepared by a team of four leading experts in the field under the auspices of the OECD/NEA Thermochemical Database (TDB) Project. Table of Content : Part I. Extended Summary -Introduction: Scope, Objectives and the Audiene of guidelines -Definitions -From Aqueous to Solid Solutions -Basic Thermodynamics of Solid Solutions -Experimental and Analystical Aspects -Testing the Aq-SS Concepts and Methods in Nuclear Waste Management Relevant Systems -Report Conclusions Part II. Theory, Experimental Aspects and Cases for Study -Theoretical Asptcts of Solid Solutions and their Solubility -Experimental and Analytical Aspects -Cases of Specific Interest in Relevant Systems Bibliography

About the Book

This volume provides a state-of-the-art report on the modelling of aqueous-solid solution systems by the combined use of chemical thermodynamics and experimental and computational techniques. These systems are ubiquitous in nature and therefore intrinsic to the understanding and quantification of radionuclide containment and retardation processes present in geological repositories of radioactive waste. Representative cases for study have been chosen from the radioactive waste literature to illustrate the application of the various approaches. This report has been prepared by a team of four leading experts in the field under the auspices of the OECD/NEA Thermochemical Database (TDB) Project. Table of Content : Part I. Extended Summary -Introduction: Scope, Objectives and the Audiene of guidelines -Definitions -From Aqueous to Solid Solutions -Basic Thermodynamics of Solid Solutions -Experimental and Analystical Aspects -Testing the Aq-SS Concepts and Methods in Nuclear Waste Management Relevant Systems -Report Conclusions Part II. Theory, Experimental Aspects and Cases for Study -Theoretical Asptcts of Solid Solutions and their Solubility -Experimental and Analytical Aspects -Cases of Specific Interest in Relevant Systems Bibliography

با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت محیط کتاب فوق یافت شده، تا در اختیار دانشجویان و اساتید محترم در امر آموزش قرار گیرد. قایل ذکر است این کتاب به صورت رایگان در فضای مجازی بوده‌ و این سایت هیچ گونه فعالیتی در نشر و انتشار این کتاب نداشته است.