خانه / Book / پیشرفت در تصفیه آب و مدیریت زیست محیطی

پیشرفت در تصفیه آب و مدیریت زیست محیطی

پیشرفت در تصفیه آب و مدیریت زیست محیطی
Authors: ,
Series: environmental health engineering, Book 1
Genre: water and wastewater
Tag: Recommended Books
Publisher: CRC Press
Publication Year: 1 edition (April 2, 1998)
Format: PDF
Length: 280 pages
ISBN: 9781851666324

Proceedings of the 1st International Conference, Lyon, France, 27-29 June 1990

About the Book
با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت محیط کتاب فوق یافت شده، تا در اختیار دانشجویان و اساتید محترم در امر آموزش قرار گیرد. قایل ذکر است این کتاب به صورت رایگان در فضای مجازی بوده‌ و این سایت هیچ گونه فعالیتی در نشر و انتشار این کتاب نداشته است.