ایمنی در محیط کار

با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت حرفه ای کلیه جزوات مربوط به درس‌ ایمنی در محیط کار به صورت پکیج جمع آوری شده، تا در اختیار دانشجویان و اساتید محترم در امر آموزش قرار گیرد.

ایمنی و بهداشت محیط کار (دکتر بهروز عشقی ملایری)

ایمنی و بهداشت محیط کار (دکتر بهروز عشقی ملایری)

آموزه های HSE جلد اول: بهداشت - سال: ۱۳۹۲ (سعیده عندلیب، بهجت کریمیان)

آموزه های HSE جلد اول: بهداشت - سال: ۱۳۹۲ (سعیده عندلیب، بهجت کریمیان)

آموزه های HSE جلد دوم: ایمنی - سال: ۱۳۹۲ (محمد حسن حیدری، مهناز محسنی، امیرحسین تکیه)

آموزه های HSE جلد دوم: ایمنی - سال: ۱۳۹۲ (محمد حسن حیدری، مهناز محسنی، امیرحسین تکیه)

ایمنی و بهداشت محیط کار - بهداشت حرفه ای و ایمنی صنعتی

ایمنی و بهداشت محیط کار - بهداشت حرفه ای و ایمنی صنعتی

دوره عمومی ایمنی و بهداشت کار برای مسئولین ایمنی کارگاه ها - سال: ۱۳۹۶

دوره عمومی ایمنی و بهداشت کار برای مسئولین ایمنی کارگاه ها - سال: ۱۳۹۶

پاورپوینت وسایل حفاظت فردی پیشگیری از سقوط (حسین عفیفه زاده کاشانی)

پاورپوینت وسایل حفاظت فردی پیشگیری از سقوط (حسین عفیفه زاده کاشانی)

مبانی ایمنی، بهداشت و محیط زیست

مبانی ایمنی، بهداشت و محیط زیست

کلیات بهداشت و ایمنی شغلی - چاپ: اول - سال: ۱۳۹۴ (سازمان تامین اجتماعی)

کلیات بهداشت و ایمنی شغلی - چاپ: اول - سال: ۱۳۹۴ (سازمان تامین اجتماعی)

ایمنی در صنعت (محمد فام)

ایمنی در صنعت (محمد فام)

ایمنی در صنعت (آقای مودب)

ایمنی در صنعت (آقای مودب)

ایمنی در محیط کار یک (رضا غلام نیا)

ایمنی در محیط کار یک (رضا غلام نیا)

ایمنی در صنعت دو - سال: ۱۳۹۳ (مهندس قلعه نوی)

ایمنی در صنعت دو - سال: ۱۳۹۳ (مهندس قلعه نوی)

پاورپوینت ایمنی در صنعت سه - مدیریت ایمنی و آنالیز ریسک (حلوانی)

پاورپوینت ایمنی در صنعت سه - مدیریت ایمنی و آنالیز ریسک (حلوانی)

ایمنی کار در فضای بسته (مهندس مسعود محمودی)

ایمنی کار در فضای بسته (مهندس مسعود محمودی)

ایمنی و بهداشت کار ویژه کارفرمایان پیمانکار - سال: ۱۳۹۴

ایمنی و بهداشت کار ویژه کارفرمایان پیمانکار - سال: ۱۳۹۴

ایمنی و بهداشت محیط کار (دکتر بهروز عشقی ملایری)

ایمنی و بهداشت محیط کار (دکتر بهروز عشقی ملایری)

کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای (سید نورالدین حسینی)

کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای (سید نورالدین حسینی)

ایمنی کاربردی و شاخص های عملکرد در صنعت (دکتر حبیبی)

ایمنی کاربردی و شاخص های عملکرد در صنعت (دکتر حبیبی)

عوامل زیان آور محیط کار (سعید احمدی)

عوامل زیان آور محیط کار (سعید احمدی)

جزوه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

جزوه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

ایمنی و بهداشت محیط کار

ایمنی و بهداشت محیط کار

ایمنی و کار درفضای بسته - سال:۱۳۸۹

ایمنی و کار درفضای بسته - سال:۱۳۸۹

آشنایی با اصول ایمنی، بهداشت و محیط زیست - سال: ۱۳۹۶ (غفور نوریان)

آشنایی با اصول ایمنی، بهداشت و محیط زیست - سال: ۱۳۹۶ (غفور نوریان)

ایمنی و بهداشت - سال: ۱۳۹۳

ایمنی و بهداشت - سال: ۱۳۹۳

پاورپوینت سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست - سال: ۱۳۹۶ (قاسم طوری)

پاورپوینت سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست - سال: ۱۳۹۶ (قاسم طوری)

عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار (مهندس رضا غلام نیا)

عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار (مهندس رضا غلام نیا)

عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار (سعید احمدی)

عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار (سعید احمدی)

عوامل شیمیایی محیط کار - نمونه برداری، ارزیابی و کنترل (دکتر فرشید قربانی)

عوامل شیمیایی محیط کار - نمونه برداری، ارزیابی و کنترل (دکتر فرشید قربانی)

جزوه ایمنی دو - ایمنی مواد شیمایی - سال: ۱۳۹۴ (دکتر امید کلات پور)

جزوه ایمنی دو - ایمنی مواد شیمایی - سال: ۱۳۹۴ (دکتر امید کلات پور)

جزوه حفاظت و ایمنی کارکنان آزمایشگاه

جزوه حفاظت و ایمنی کارکنان آزمایشگاه

جزوه عوامل شیمیایی در محیط کار

جزوه عوامل شیمیایی در محیط کار

جزوه امتحانی ایمنی شغلی و بهداشت محیط - جلد: اول - سال: ۱۳۹۲ (لیلا صابری، سعید مالک)

جزوه امتحانی ایمنی شغلی و بهداشت محیط - جلد: اول - سال: ۱۳۹۲ (لیلا صابری، سعید مالک)

پاورپوینت کارگاه حفاظت شنوائی در محیط کار

پاورپوینت کارگاه حفاظت شنوائی در محیط کار

آشنایی با دستگاه تنفس و سیستم تنفس انسان

آشنایی با دستگاه تنفس و سیستم تنفس انسان

بهداشت و ایمنی کار (محسن سرباز شندی)

بهداشت و ایمنی کار (محسن سرباز شندی)

ایمنی برق دو (رضا غلام نیا)

ایمنی برق دو (رضا غلام نیا)

ایمنی و بهداشت (سینا دوازده امامی)

ایمنی و بهداشت (سینا دوازده امامی)

ایمنی، راه سازی و خدمات در معدن - سال: ۱۳۹۵

ایمنی، راه سازی و خدمات در معدن - سال: ۱۳۹۵

پاورپوینت ایمنی در برق - جایگاه ایمنی و پیشگیری از حوادث

پاورپوینت ایمنی در برق - جایگاه ایمنی و پیشگیری از حوادث

پاورپوینت مبانی ایمنی و بهداشت کار

پاورپوینت مبانی ایمنی و بهداشت کار

‫تجهیزات حفاظت فزدی (حسین عفیفه زاده کاشانی)

‫تجهیزات حفاظت فزدی (حسین عفیفه زاده کاشانی)

جزوه آموزشی ایمنی و سلامت کارکنان - امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان

جزوه آموزشی ایمنی و سلامت کارکنان - امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان

جزوه حریق (دکتر غلام حسین حلوانی)

جزوه حریق (دکتر غلام حسین حلوانی)

جزوه دست نویس عوامل شیمیایی (دکترگلبابائی)

جزوه دست نویس عوامل شیمیایی (دکترگلبابائی)

دوره آموزشی مبانی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (غلام رضا خرمی)

دوره آموزشی مبانی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (غلام رضا خرمی)

دوره مقدماتی مدیریت ایمنی، بهداشت محیط زیست HSE - ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

دوره مقدماتی مدیریت ایمنی، بهداشت محیط زیست HSE - ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

شیوه نامه برخورد پزشکی با حادثه شیمیایی اسید هیدروفلوریک - سال: ۱۳۹۶

شیوه نامه برخورد پزشکی با حادثه شیمیایی اسید هیدروفلوریک - سال: ۱۳۹۶

کتابچه درس آموزی از حوادث - جلد: اول

کتابچه درس آموزی از حوادث - جلد: اول

پاورپوینت کلاه ایمنی (حسین عفیفه زاده کاشانی)

پاورپوینت کلاه ایمنی (حسین عفیفه زاده کاشانی)

پاورپوینت لباس های حفاظت فردی (حسین عفیفه زاده کاشانی)

پاورپوینت لباس های حفاظت فردی (حسین عفیفه زاده کاشانی)

مقررات ایمنی کارهای برقی و الکتریکی

مقررات ایمنی کارهای برقی و الکتریکی

مقررات ایمنی و آتش نشانی

مقررات ایمنی و آتش نشانی

مهندسی حریق (رضا غلام نیا)

مهندسی حریق (رضا غلام نیا)

ایمنی جرثقیل

ایمنی جرثقیل

حفاظت تنفسی

حفاظت تنفسی

بهداشت و ایمنی کار سال: ۱۳۹۴ (سید جمال الدین شاه طاهری)

بهداشت و ایمنی کار سال: ۱۳۹۴ (سید جمال الدین شاه طاهری)

کتاب مهندسی ایمنی سال: ۱۳۹۷ (مهندس ایرج محمد فام)

کتاب مهندسی ایمنی سال: ۱۳۹۷ (مهندس ایرج محمد فام)

همچنین ببینید

سیستم های مدیریت یکپارچه

سیستم های مدیریت یکپارچه

با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت حرفه ای کلیه جزوات مربوط به درس‌ سیستم های …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *