خانه / قوانین و مقررات / دستورالعمل‌های مهندسی بهداشت محیط

دستورالعمل‌های مهندسی بهداشت محیط

گروه مهندسی بهداشت محیط:

دستورالعمل‌ صدور کارت معاینه پزشکی

دستورالعمل‌ صدور کارت معاینه پزشکی

دستورالعمل‌ تاسیس و فعالیت آموزشگاه‌های بهداشت اصناف

دستورالعمل‌ تاسیس و فعالیت آموزشگاه‌های بهداشت اصناف

دستورالعمل سلامت ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی مشمول ماده ۵ مدیریت پسماندها

دستورالعمل سلامت ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی مشمول ماده ۵ مدیریت پسماندهادستورالعمل اجرایی بخشنامه معاینات سلامت شغلی

دستورالعمل اجرایی بخشنامه معاینات سلامت شغلی

دستورالعمل اجرایی نحوه فعالیت کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی تطبیق و تشخیص مشاغل و زیان آور و نظارت بر آنها

دستورالعمل اجرایی نحوه فعالیت کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی تطبیق و تشخیص مشاغل و زیان آور و نظارت بر آنها

دستورالعمل تامین سلامت کار در کارگاه های کوچک

دستورالعمل تامین سلامت کار در کارگاه های کوچک

دستورالعمل بهسازی کارگاه‌های قالی بافی غیربهداشتی روستایی

دستورالعمل بهسازی کارگاه‌های قالی بافی غیربهداشتی روستایی

دستورالعمل تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت

دستورالعمل تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت

دستورالعمل تشکیل کمیته هماهنگی کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی

دستورالعمل تشکیل کمیته هماهنگی کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی

دستورالعمل تکمیل فرم پرونده پزشکی شاغل

دستورالعمل تکمیل فرم پرونده پزشکی شاغل

دستورالعمل شرایط و ویژگی‌های انبارهای مواد شیمیایی و سموم

دستورالعمل شرایط و ویژگی‌های انبارهای مواد شیمیایی و سموم

دستورالعمل شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه‌ای

دستورالعمل شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه‌ای

دستورالعمل نحوه تکمیل اظهارنامه و ارائه اظهارنامه بی خطر سازی پسماند عفونی و تیز و برنده

دستورالعمل نحوه تکمیل اظهارنامه و ارائه اظهارنامه بی خطر سازی پسماند عفونی و تیز و برنده

دستور کار برای شرایط ویژه آلودگی هوا در شهرها

دستور کار برای شرایط ویژه آلودگی هوا در شهرها

دستورالعمل آزمون های باکتریولوژی آب آشامیدنی ارائه شده در کارگاه‌ کشوری یکسان سازی روش‌های آزمایش باکتریولوژی آب

دستورالعمل آزمون های باکتریولوژی آب آشامیدنی ارائه شده در کارگاه‌ کشوری یکسان سازی روش‌های آزمایش باکتریولوژی آب

دستورالعمل ارزیابی عملکرد و پایش میکروبی، شیمیایی و مکانیکی دستگاه های غیر سوز بی خطرساز پسماند

دستورالعمل ارزیابی عملکرد و پایش میکروبی، شیمیایی و مکانیکی دستگاه های غیر سوز بی خطرساز پسماند

دستورالعمل اقدامات بهداشت محیطی به منظور پیشگیری و کنترل طغیان‌های منتقله از غذا

دستورالعمل اقدامات بهداشت محیطی به منظور پیشگیری و کنترل طغیان‌های منتقله از غذا

دستورالعمل اندازه گیری آرسنیک، جیوه و سرب در آب آشامیدنی

دستورالعمل اندازه گیری آرسنیک، جیوه و سرب در آب آشامیدنی

دستورالعمل اجرایی صدور صلاحیت و پروانه بهداشتی واحد سیار عرضه مواد غذایی

دستورالعمل اجرایی صدور صلاحیت و پروانه بهداشتی واحد سیار عرضه مواد غذایی

دستورعمل اجرایی طرح تشدید نظارت‌ها در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل

دستورعمل اجرایی طرح تشدید نظارت‌ها در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل

دستورالعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات بهداشتی مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و اماکن عمومی

دستورالعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات بهداشتی مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و اماکن عمومی

دستورالعمل اجرایی صدور گواهی صلاحیت و پروانه بهداشتی کیوسک ثابت عرضه مواد غذایی

دستورالعمل اجرایی صدور گواهی صلاحیت و پروانه بهداشتی کیوسک ثابت عرضه مواد غذایی

دستورالعمل و الزامات رتبه بندی بهداشتی رستوران، رستوران سنتی، سفره خانه، چلوکبابی و سلف سرویس

دستورالعمل و الزامات رتبه بندی بهداشتی رستوران، رستوران سنتی، سفره خانه، چلوکبابی و سلف سرویس

دستورالعمل تشدید فعالیت بهداشت محیطی با توجه به بروز طغیان بیماری‌های اسهالی ناشی از باکتری E.Coli در برخی از کشورهای اتحادیه اروپا

دستورالعمل تشدید فعالیت بهداشت محیطی با توجه به بروز طغیان بیماری‌های اسهالی ناشی از باکتری E.Coli در برخی از کشورهای اتحادیه اروپا

دستورالعمل ضوابط بهداشتی مشاغل خانگی مجاز

دستورالعمل ضوابط بهداشتی مشاغل خانگی مجاز

دستورالعمل اجرایی پایش برنامه کشوری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید (IDD)

دستورالعمل اجرایی پایش برنامه کشوری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید (IDD)

دستورالعمل کنترل سلامت غذا و تعادل ترکیب غذایی در واحدهای غذاخوری دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اجرای بند ۲ تصویب نامه هیات وزیران

دستورالعمل کنترل سلامت غذا و تعادل ترکیب غذایی در واحدهای غذاخوری دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اجرای بند ۲ تصویب نامه هیات وزیران

دستورالعمل اجرایی ماه محرم و ایام عزاداری حضرت سید الشهدا (ع)

دستورالعمل اجرایی ماه محرم و ایام عزاداری حضرت سید الشهدا (ع)

دستورالعمل بازرسی بهداشت کار

دستورالعمل بازرسی بهداشت کار

دستورعمل اجرایی بازرسی بهداشتی از مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی

دستورعمل اجرایی بازرسی بهداشتی از مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی

دستورعمل اجرایی بازرسی بهداشتی از آرایشگاه مردانه، زنانه و سالن‌های زیبایی

دستورعمل اجرایی بازرسی بهداشتی از آرایشگاه مردانه، زنانه و سالن‌های زیبایی

دستورالعمل تشکیل کارگروه‌های تخصصی کشوری کنترل دخانیات طبق بند ۳ ماده ۲۵ آئین نامه اجرایی قانون جهت تأمین اطلاعات کارشناسی مورد نیاز ستاد در اجرایی نمودن مفاد قانون و آئین نامه مربوطه

دستورالعمل تشکیل کارگروه‌های تخصصی کشوری کنترل دخانیات طبق بند ۳ ماده ۲۵ آئین نامه اجرایی قانون جهت تأمین اطلاعات کارشناسی مورد نیاز ستاد در اجرایی نمودن مفاد قانون و آئین نامه مربوطه

دستورالعمل تعیین عاملین مجاز توزیع و فروش فرآورده‌های دخانی (ماده ۷ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات)

دستورالعمل تعیین عاملین مجاز توزیع و فروش فرآورده‌های دخانی (ماده ۷ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات)

دستورالعمل اجرایی الصاق هشدارهای بهداشتی بر روی بسته های سیگار و مواد دخانی (بند ج ماده ۲ و ماده ۵ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات)

دستورالعمل اجرایی الصاق هشدارهای بهداشتی بر روی بسته های سیگار و مواد دخانی (بند ج ماده ۲ و ماده ۵ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات)

همچنین ببینید

رهنمودهای مهندسی بهداشت محیط

رهنمودهای مهندسی بهداشت محیط

گروه مهندسی بهداشت محیط: 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *