خانه / دروس مهندسی بهداشت محیط

دروس مهندسی بهداشت محیط

با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت محیط کلیه جزوات مربوط به رشته مهندسی بهداشت محیط به صورت پکیج جمع آوری شده، تا در اختیار دانشجویان و اساتید محترم در امر آموزش قرار گیرد.

فیزیک عمومی

فیزیک عمومی

شیمی عمومی

شیمی عمومی

اصول اپیدمیولوژی

اصول اپیدمیولوژی

آمار زیستی

آمار زیستی

استاتیک و مقاومت مصالح

استاتیک و مقاومت مصالح

مکانیک خاک

مکانیک خاک

اصول ترمودینامیک و انتقال حرارت

اصول ترمودینامیک و انتقال حرارت

مکانیک سیالات

مکانیک سیالات

کلیات بهداشت محیط

کلیات بهداشت محیط

مدیریت کیفیت هوا

مدیریت کیفیت هوا

فرایندها و عملیات در بهداشت محیط

فرایندها و عملیات در بهداشت محیط

بهداشت پرتوها و حفاظت

بهداشت پرتوها و حفاظت

میکروبیولوژی محیط

میکروبیولوژی محیط

شیمی محیط

شیمی محیط

سیستم های انتقال و توزیع آب

سیستم های انتقال و توزیع آب

سیستم های جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی

سیستم های جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی

تصفیه آب

تصفیه آب

اقتصاد مهندسی

اقتصاد مهندسی

تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب

روش‌های مبارزه با ناقلین

روش‌های مبارزه با ناقلین

مواد زائد شهری و صنعتی

مواد زائد شهری و صنعتی

بهداشت مواد غذایی

بهداشت مواد غذایی

هیدرولیک

هیدرولیک

کاربرد موتور تلمبه در تاسیسات آب و فاضلاب

کاربرد موتور تلمبه در تاسیسات آب و فاضلاب

بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب

بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب

کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای

کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای

گندزداهای محیط

گندزداهای محیط

مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری

مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری

ایمنی کاربردی مواد شیمیایی و سموم

ایمنی کاربردی مواد شیمیایی و سموم

هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی

هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی

مدیریت کیفیت آب

مدیریت کیفیت آب

کاربرد بیوتکنولوژی در بهداشت محیط

کاربرد بیوتکنولوژی در بهداشت محیط

انرژی و محیط زیست

انرژی و محیط زیست

ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست

ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست

کلیات سم شناسی محیط

کلیات سم شناسی محیط

فاضلاب صنعتی

فاضلاب صنعتی

بهداشت مسکن و اماکن عمومی

بهداشت مسکن و اماکن عمومی

اکولوژی محیط

اکولوژی محیط

روش تحقیق

روش تحقیق

نقشه برداری

نقشه برداری

روش ها و فنون تدریس

روش ها و فنون تدریس

آشنایی با مدلسازی در سیستم های مهندسی بهداشت محیط

آشنایی با مدلسازی در سیستم های مهندسی بهداشت محیط