خانه / دروس مهندسی بهداشت حرفه ای

دروس مهندسی بهداشت حرفه ای

با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت حرفه ای کلیه جزوات مربوط به رشته مهندسی بهداشت حرفه ای به صورت پکیج جمع آوری شده، تا در اختیار دانشجویان و اساتید محترم در امر آموزش قرار گیرد.

فیزیک عمومی

فیزیک عمومی

شیمی عمومی

شیمی عمومی

اصول اپیدمیولوژی

اصول اپیدمیولوژی

آمار زیستی

آمار زیستی

مکانیک جامدات

مکانیک جامدات

مکانیک سیالات

مکانیک سیالات

مبانی نمونه برداری از آلاینده های هوا

مبانی نمونه برداری از آلاینده های هوا

بهداشت پرتوها و حفاظت

بهداشت پرتوها و حفاظت

روشنایی در محیط کار

روشنایی در محیط کار

صدا و ارتعاش در محیط کار

صدا و ارتعاش در محیط کار

تنش های حرارتی در محیط کار

تنش های حرارتی در محیط کار

اقتصاد مهندسی

اقتصاد مهندسی

طراحی تهویه صنعتی

طراحی تهویه صنعتی

ارزیابی و مدیریت ریسک

ارزیابی و مدیریت ریسک

سم شناسی شغلی

سم شناسی شغلی

بیماری های شغلی

بیماری های شغلی

ایمنی در محیط کار

ایمنی در محیط کار

مهندسی فاکتورهای انسانی

مهندسی فاکتورهای انسانی

آشنایی با صنایع و شناخت فنون صنعتی

آشنایی با صنایع و شناخت فنون صنعتی

دینامیک گازها و آئروسل ها

دینامیک گازها و آئروسل ها

کمک های اولیه

کمک های اولیه

کلیات محیط زیست

کلیات محیط زیست

ایمنی کاربردی مواد شیمیایی و سموم

ایمنی کاربردی مواد شیمیایی و سموم

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی

روانشناسی صنعتی و ارتقاء سلامت

روانشناسی صنعتی و ارتقاء سلامت

سیستم های مدیریت یکپارچه

سیستم های مدیریت یکپارچه

درحال به روز رسانی و آماده سازی

بیوشیمی و اصول تغذیه

بیوشیمی و اصول تغذیه

ورود

فیزیولوژی و کالبدشناسی

فیزیولوژی و کالبدشناسی

ورود

نقشه کشی صنعتی

نقشه کشی صنعتی

ورود

اپیدمی بیماری های شغلی

اپیدمی بیماری های شغلی

ورود